Skärgårdslinjen + EcoPar = Sant

Vi på Skärgårdslinjen älskar naturen och strävar hela tiden efter att minska vårt klimatavtryck på planeten.
Stora delar av vårt sortiment är ekologiskt och vi  återanvänder och återvinner så mycket som möjligt.

Nu kan vi även stoltsera med att vårt drivmedel är miljövänligt!
”EcoPar är extremt lämpligt att använda i marina miljöer, eftersom EcoPar är giftfritt och nedbrytbart i naturen…”

”Jämfört med dieselolja går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med över 90%. Halterna av kvävedioxid i omgivningen går ner med upp till 50%…”

”Mängden sot minskar, och totala giftigheten på avgaserna minskar kraftigt…”

”Då EcoPar inte är giftigt för några vattenlevande organismer, så är det särskilt lämpligt vid arbete i närheten av vattenskyddsområden, naturreservat, skyddsvärda biotoper, och andra känsliga naturmiljöer…”

Skärgårdslinjen Hjärta Naturen!